האור החיים הקדוש מחכמי מרוקו
ועליו אמר הרה"ק מקאמרנא שהוא רוח דוד המלך
והבעש"ט נפש דוד המלך