בחיי לא ראיתי בנית כביש בצורה מטופשת שכזו
פיתולים והצרת הכביש בדיחה עצובה