סעודת חומש תלמוד תורה בני משה לעלוב בעיר בית שמש בבית המדרש של האדמו"ר שליט"א • צילום: אהרן צורף