במה טעה שמואל הנביא? למה משה רבנו לא ידע? ומדוע אנחנו נכשלים לפעמים? הרב אלחנן כהן במסר, עצה מעשית וחידוש לשולחן שבת פרשת פנחס.