.

המעמד נחגג בראשות כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ שליט"א שנשא משא מרכזי במעמד ובהשתתפות הורים וסבים חשובים ורבנים דגולים שפיארו את המעמד המרגש, ה"ה הגאון הגדול רבי שמחה רבינוביץ שליט"א בעמח"ס פסקי תשובות ורב 'משכנות יעקב' ברמת שלמה. הרה"צ אליעזר ארנסטר שליט"א רב קרית מאור חיים בצפת שנשא דברי ברכה בשם הסבים. הרב אברהם יוסף ליזרזון שליט"א יו"ר החינוך העצמאי. הגאון רבי שמחה בונם לייזרזון שליט"א ראש ביהמ"ד גבוה להלכה שולחן שלמה ומח"ס שולחן שלמה. הרה"ג יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"א רב דקהילה החסידית רמב"ש ג'2 אשר צאצאיהם מתחנכים בין כותלי הת"ת שקנה לעצמו שם בכותל המזרח של התתי"ם האיכותיים בעיר בית שמש.

ההורים והנהלת הת"ת הודו למחנך המסור הרב צבי פייבוש מילר על השקעתו הברוכה למען התלמידים חתני המעמד בכל השנה ובמיוחד למעמד מרומם זה.