קהל רב ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת הבר מצוה לנכד הרה"צ עקיבא סופר אב"ד ערלוי ב"ב בן לחתנו הרב הלפרט נכד האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל • צילום: שוקי לרר