כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א הגיע בשבוע שעבר לבני ברק, בין היתר ביקר במעונם של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ואצל אחיו הגדול כ"ק מרן האדמו"ר מבני ברק שליט"א ואצל מחותנו כ"ק האדמו"ר מביאלא רמ"א שליט"א, להזמינם לשמחת נישואי בנו החתן פעה"ח הרב מנחם נחום שליט"א, שיתקיים בשעטומ"צ בי"ט מנחם אב הבעל"ט • צילום: מ.ר.