שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מקערעסטיר שליט"א חדב"ן כ"ק אדמור הרה"ק  מהרשנ"ן מלעלוב זי"ע בן לבנו הרה"צ רבי דוד צבי שלמה גרוס ראש כולל סקווירא בני ברק חתן הרה"צ רבי שלמה גולדמן שליט"א בן הרה"צ  מהר"ש מזוועהיל שליט"א חתן האדמו"ר ממעליץ טארנא • צילום: שוקי לרר