יומא דהילולא של כ"ק הגה"ק מזוטשקא זצוק"ל בעל מחבר ספר נחל יצחק וספר צניעות וישועות אצל נכדו כ"ק האדמו"ר מסטאניסלב שליט"א בבית מדרשו בעיר ביתר עילית.