סעודת הילולא ועליה לציון של כ"ק האדמו"ר מסאווראן זצ"ל אצל בנו כ"ק האדמו"ר מסאווראן שליט"א ביומא דהילולא.