חסידי אלכסנדר מרחבי ארה"ק שבתו יחדיו בשבת התאחדות והתעלות 'שבת של מעלה' בצוותא חדא. השבת המיוחדת התקיימה בעיר מעלות בראשות אחי ובני כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א.
השבת עברה על המשתתפים באווירה מרוממת, והיה בה איחוד לבבות וגיבוש בין כלל הציבור אשר באו מערים שונות ברחבי הארץ ושבתו יחד וערכו יחד את תפילות וסעודות השבת בפונדק אחד בעיר מעלות שבצפון, תוך שההשקעה הרבה מצד המארגנים ניכרת היטב על כל פרט ופרט לשביעות רצון המשתתפים.
רבני החסידות נשאו דברים במהלך השבת בפני המשתתפים כאשר הנושא המרכזי היה אחדות ואהבת רעים אשר הינם מבסיסי ערכיה של חסידות אלכסנדר המעטירה.