כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א ביקר בימים האחרונים במחנות הקיץ - הקעמפים של ילדי ובחורי סאטמאר בהרי הקעטסקיל בניו יורק • צילום: מערכת בחצרות
האדמו"ר הגיע לפנות בוקר למחנה הקיץ רב טוב לבחורי מכינה לישיבה קטנה. האדמו"ר ערך מעמד הנחת תפילין  לבן הרבני הנגיד ר' אהרן ווייס הי"ו מנהל המחנות והתפלל עם התלמידים תפילת שחרית.
לאחר התפילה עבר האדמו"ר בין תלמידיו ודיבר איתם בסוגיא שבו הם לומדים במסכת בבא מציעא האדמו"ר למד עם הבחורים ורווה הרבה נחת מתלמידיו אח"כ התקיים לחיים טיש בו דיבר האדמו"ר שליט"א לתלמידים איך להתנהג בימי הקיץ ואיך בחור חסידי צריך להיות שקוע ראשו ורובו בתוך הגמרא ורק כך זוכים לגדול תלמיד חכם.
משם עבר האדמו"ר למחנה הקיץ רב טוב לילדי התלמוד תורה האדמו"ר הגיע באמצע סדר הלימוד לפני הצהריים ועבר בין תלמידיו הילדים ישבו ולמדו בהתמדה כאשר האדמו"ר בוחן אותם בסוגיות בהם הם לומדים. גם כאן אחרי כחצי שעה התקיים מעמד קבלת פנים בשירה וזמרה והאדמו"ר שליט"א מסר דברי הדרכה מיוחדים לילדי התלמוד תורה בעיקר שהם תינוקת של בית רבן ובכוחם להתפלל להקב"ה שיעביר את רוע הגזירה המרחפת מעל מוסדות החינוך בניו יורק ובכל העולם.
לאחר המעמד נערך חלאקה לבן אחד המלמדים בתלמוד תורה והאדמו"ר חזר למעונו בקרית יואל – פאלם טרי.