הבוקר (שלישי) נערכה שמחת הברית לנכד גאב"ד נוה אחיעזר הגה"צ רבי יצחק ישעיה ווייס שליט"א, בן לבנו הגאון רבי בצלאל ווייס שליט"א מרבני כולל "הליכות משה" ב"ב. השמחה נערכה בביהמ"ד "היכל אברהם צבי" נוה אחיעזר בני ברק • צילום: מוטי גרין