בעקבות שורת מקרי ונזליזם בב"ב ושימוש בנפצים ע״י נערים, הוחלט בעירייה על הגברת הסיורים של הפיקוח העירוני ושל השיטור העירוני. האכיפה תתבצע בכל שכונות העיר תוך מתן דגש מיוחד על פעילות בשכונת פרדס כץ שם אירעו חלק מהתקריות

עיריית בני-ברק והשיטור העירוני יפעלו יחדיו לשיפור איכות החיים של התושבים, באמצעות אכיפה מוגברת למניעת מטרדי רעש ומטרדים אחרים, שמירה על שעות המנוחה ושמירת הסדר הציבורי ואבטחת רחובות העיר – בכל השכונות תוך מתן דגש מיוחד על פעילות בשכונת פרדס כץ.

לצורך כך יוגברו הפעילויות והסיורים של הפיקוח העירוני ושל השיטור העירוני כשבשלב ראשון תבוצע אכיפה מוגברת כנגד רעשים במכשירי קול כרמקולים ומערכות קריוקי, ונדליזם בגינות ציבוריות וברחובות, הצתת מדורות ושימוש בנפצים.

בכירי השיטור העירוני מדגישים כי הם עושים מאמצים אדירים למען השמירה על הסדר הציבורי פעילויות הכוללות סיורים ויצירת קשר אישי עם התושבים זאת במטרה להעניק להם תחושת בטחון אישי וזמן איכות בשעות המנוחה.

יצויין כי בהתאם לתקנות למניעת רעש באזורי מגורים חל איסור על הקמת רעש באמצעות קול אנושי, או מכשירי קול בין השעות 11 בלילה- 7 בבוקר ובין השעות 2 בצהריים- 4 אחה"צ; חל גם איסור מוחלט על הפעלת מכשירים, מכל סוג, הגורמים לרעש והחורג מהתקנות בכל שעות היממה כהשמעת מוסיקה והקריוקי המטריד את השכנים. לקצין משטרה גם סמכות להחרמת המערכת המשדרת ויוצרת את הרעש. כמו"כ ישנו איסור לביצוע עבודות תיקונים, שיפוצים ובניה בבנייני מגורים בין השעות 8 בערב- 7 בבוקר. בד בבד, במוצאי שבתות חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות שיפוצים ובנייה. על מפירי תקנות הרעש יוטלו קנסות כספיים כבדים, ועל כל בעיה או מטרד מוזמנים התושבים לדווח למוקד העירוני "106", או למוקד המשטרתי "100" ותגיע ניידת שיטור לטפל בבעיה.

בהתאם למדיניות שנקבעה ושאושרה ע"י הממשלה, מורכב השיטור העירוני משוטרים ומפקחים עירוניים, ותפקידיו העיקריים הינם נוכחות וסיורים ברחובות העיר ובריכוזי קהל כדי לטפל באבטחה ציבורית, מתן גיבוי לפקחים העירוניים באכיפת צווים, חוקי תכנון ובניה, חוק רישוי עסקים, מניעת הפרות סדר ציבורי, סיוע באכיפת עבירות בתחומי התנועה, לרבות עבירות חניה, טיפול באכיפה ובהכוונה של התנועה הסדירה, סיוע באבטחת אירועים, טיפול מניעתי ותגובתי למטרדי רעש והפרת מנוחה וסיוע לפקחי העירייה במילוי תפקידם.