מסיבת חומש בת"ת טשכנוב עזרת תורה ירושלים - צילום: שמואל דריי