.

בתלמוד תורה "אילת השחר" בקרית יערים טלז סטון, שהוסב לפני שנתיים על שמו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
התקיימה ברוב פאר והדר מסיבת 'חומש סעודה' לילדי החמד של כתות מכינה בהשתתפות המרא דאתרא הגר"א שולמן שליט"א והרה"ג ר' משה מנדלסון שליט"א, וכן ראש מועצת טלז סטון הרב יצחק רביץ שליט"א ובראשות המנהל הרב יצחק לבל שליט"א
והמפקחים הר' אריה וינוגרד והר' אלעזר דראך והמלמדים המסורים הרב שלום הורביץ, והרב זאב ברנשטיין הי"ו.