אני לא מבין, בעצם עוצמה יהודית לבד שווה בערך כמו תקומה והבית היהודי ביחד ומבין שני האחרונים תקומה שווה יותר וא"כ למה פרץ בכלל מתעקש השאלה המיתית היא האם שקד או בן גביר.