מעמד קביעת מזוזות בקומה הראשונה של ביצ המדרש הגדול דינוב בביתר עלית בנשיאות כ"ק האדמו"ר שליט"א