אנו למעשה שותפים לחילול שבת גם מבלי שעשינו כלום. פשוט הסכמנו לשלם מיסים.
וגם אם לא הסכמנו לא שאלו את דעתינו.
הם לקחו מארנקנו.
מה עושים?מה עושים.
צריך לבדוק כמה משלמי מיסים חרדיים יש במדינה על מנת לאמוד אם הישיבות הקדושות מתוקצבות בהתאם.
תאמינו לי שתתפלאו שלא.
על חילול שבת בפרסיא מותר להוציא הון,
לא כי זה חשוב. אלא נעשה הכל נגד חרדים
כדי שהחרדים לא ישמרו תורה ומצוות.
חשיבה עמלקית של ממש.