סוף סוף
שיתחילו לחשוב על צרכי העם
למה רק בישראל
קשה המחיה הפרנסה בקושי רכב אפשר להחזיק
כל היום גובים ממך עמלות ועמלות ועמלות
למה בארץ משלמים קצבת ילדים זעומה שבקושי מספיקה לטיטולים לחודש בסך 150 שקלים
מדוע בחול קצבת ילדים הינה 1500 שקלים ?????
למה?????????