מתפללים בציונו של אהרון הכהן. צילום: פלאש 90

הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • הילולת אהרן הכהן זי"ע

היום: הילולת אהרון הכהן זי"ע – א’ באב

כתבות נוספות בנושא:

במעמד מרן הגר"ד לנדו: תלמידי ישיבת מיר ברכפלד ציינו עשור להסתלקות הגרנ"צ פינקל
אדמורי"ם ורבנים בשבע ברכות לבן זקוניו של הרב חנוך זייברט מ"מ ראש עיריית בני ברק
עצרת מספד במלאות השבעה לפטירת הגאון רבי ישראל אליקים שלזינגר זצ"ל
שמחת הברית בחצרות הקודש שבט הלוי - דושינסקיא
 • הכירו את "הנשר" שיעזור לכם לצאת מתקופת הגיוס הקשה- כנס חובה

  תוכן מקודם

 • איך מזהים השקעה שווה ולמי אסור להשקיע?

  תוכן מקודם

 • דווקא אחרי תקופת הקורונה- הכנס שיעזור לך לגייס מתורמים חדשים>>>

  תוכן מקודם

 • איך עושים כל־כך הרבה כסף מסטארט־אפ?

  תוכן מקודם

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א לכבוד הילולת אהרן הכהן – ר”ח מנחם אב

”ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הר ההר על פי ה’ וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו בהר ההר” (במדבר לג, לז-לט)

והנה צריך להבין, מדוע התורה הקדושה חוזרת ומספרת לנו על מות אהרון הכהן שוב בפרשת מסעי, הרי כבר לפני חמישה שבועות בפרשת חקת (במדבר כ, כג-כד. כח-כט) נאמר ”ויאמר ה’ אל משה ואל אהרון בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמור. יאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי במי מריבה.. וימת אהרון שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר. ויראו כל העדה כי גוע אהרון ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל ע”כ.

אם כן, מדוע צריך שוב בפרשת מסעי לחזור על מיתת אהרון?
רחש ליבי דבר טוב דהנה הגמרא (ראש השנה ב) בחודש החמישי באחד לחודש זה ראש חודש “אב”.
ואפשר לבאר ולומר, דהנה אהרון כל מהותו הייתה אהבת שלום ורדיפת שלום, וכך מצאנו (במדבר כ, כט) ”ויראו כל העדה כי גוע אהרון ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל” ופירש רש”י “כל בית ישראל” האנשים והנשים, לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו.

וכך מובא במשנה (אבות פא מי”ב) ”הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה” וכבר אמרה הגמרא (ברכות ז) “גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהן” הרי שיש בכח הצדיקים במיתתם, להגן יותר מבחייהם. אם כן יובן מדוע סיבב הקב”ה שאהרון יפטר מן העולם בראש חודש אב, משום שאב זה חודש קשה, חודש שנחרב בו בית המקדש ודווקא בזמן קשה שהמחלוקת היא מנת חלקו, כי על שנאת חינם חרב בית המקדש, צריך שזכותו של אהרון אשר היה “אוהב שלום ורודף שלום” ‏תהיה פטירתו בראש חודש אב.

ואפשר לדקדק מהפסוק מהנביא (מלאכי ב, י) ”הלא אב אחד לכולנו הלא א-ל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו” וכשנדקדק בדברי הנביא, הרי “אב” אחד לכולנו פירוש, חודש אב אחד לכולנו, שבו חרב בית המקדש, ומדוע אם כן “נבגד איש באחיו” מדוע נחלוק איש על רעהו, נתרחק מן המחלוקת והשנאת חינם.

אם כן, נשאר לנו לבאר מדוע ביום “ראש חודש” נפטר אהרון. אלא מובא בשם רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל (שער הכוונות, שבת סוף דרוש א) הטעם שאומרים אחרי ברכת הלבנה “שלום עליכם”. כי הקטרוג והמחלוקת הראשונה בעולם, הייתה בין הירח לשמש שקינאה הלבנה בחמה, ומשם המשיכה המחלוקת. לכן אנו אומרים “שלום עליכם” להרבות שלום.

וזה עניין פטירת אהרון ביום ראש חודש, לסמן שיום הזה הגיע לעולם מן המחלוקת של הלבנה על החמה. וכן “אב” שזה זמן שנחרב בו הבית בעוון שנאת חינם, ושני הדברים יחד גם ראש חודש וגם אב, ובא כח אהרון וימתק ויעורר כח אהבת חינם בעולם.

נשתדל בכל כוחנו להרבות אהבת חינם, ובפרט בימים אלו נמחל ונסלח, וכך יושפע
שפע רב מכל העולמות. ונעבור ימים אלו במרירות על חורבן הבית, אך לא ביאוש.
ואז נזכה להיכנס לימי הרחמים בתשובה אמיתית. [ באדיבות קהילת שובה ישראל]

ונסיים בדברי הרב בן איש חי (הלכות שנה ראשונה פרשת דברים) שכתב וז"ל:

ולכן חודש זה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל חדשים, מאחר שנעשו בו רעות רבות, מוכרח שיהיו בו טובות מרובות, יותר מכל חדשים, על דרך מה שאמר הכתוב שמחנו כימות עניתנו:

גם נראה לי שנקרא אב שהוא יתוקן ויתגבר בזכות התורה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אל"ף בית אלף בינה, ולכן שבטו יששכר, והנה נודע, כי תוקף ימים רעים של חדש זה, הוא בכניסתו בלבד, שהם תשעה ימים, שיש בהם רי"ו שעות, כמנין גבורה, וכמנין אריה, לכן מזל חודש זה הוא אריה, תוציא מהם ארבע שעות, שהוא שליש אחרון של יום תשעה באב, שאז נולד המשיח מושיען של ישראל, נשאר רי"ב שעות, ונעשו רי"ב שעות אלו רעים לישראל בחורבן, בשביל שביזו תלמידי חכמים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לא חרבה ירושלים, אלא עד שביזו בה תלמידי חכמים, וידוע כי תלמידי חכמים של ארץ ישראל נקראים רבי כמו שאמרו חז"ל, כל רב מבבל, וכל רבי מארץ ישראל, ומאחר שביזו את רבי, לכך לקו ברי"ב שעות קשות אלו, של תשעה ימים הנזכרים, והנה אנחנו בוטחים, כי רי"ב שעות רעות אלו, יתהפכו לעתיד לטובה שיהיו מספר אור"ה, שעולה רי"ב, ויתקיים בימים אלו, ליהודים היתה אורה ושמחה וששון"

 

כתבות קשורות

במעמד מרן הגר"ד לנדו: תלמידי ישיבת מיר ברכפלד ציינו עשור להסתלקות הגרנ"צ פינקל
אדמורי"ם ורבנים בשבע ברכות לבן זקוניו של הרב חנוך זייברט מ"מ ראש עיריית בני ברק
עצרת מספד במלאות השבעה לפטירת הגאון רבי ישראל אליקים שלזינגר זצ"ל
שמחת הברית בחצרות הקודש שבט הלוי - דושינסקיא
מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש בעלזא בית שלום באשדוד
"קצב התחסנות איטי בבוסטר": במשרד הבריאות חוששים מגל חמישי בחורף
הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף
הַרְחִיבִי מְקוֹם אָהֳלֵךְ: בויז'ניץ מציינים פתיחת ישיבה בארה"ב
האדמו"ר מנדבורנה אלעד שהה למנוחה במושב הושעיה שבגליל
גאב"ד אנטווערפן בפתיחת הישיבה אמרי חיים ויז'ניץ אנטווערפן
הגר הודתה מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת • הרב פנחס זביחי • צפו
תיעוד ענק: שמחת החתונה בחצר הקודש צאנז
החסיד הישיש אשר היה מראשי המשוררים בחסידות ויז'ניץ נפטר במהלך השבת
האדמו''ר מביאלא ב''ב בביקור אצל גאב''ד ירושלים
מרן הגר"ש בעדני בחאלקה לבן אחד מתלמידיו • תיעוד
תיעוד: הגר"מ ברייש בביקור אצל האדמו"ר מבוטושאן
הצביים מקפצים במצפה רמון ברקע השקיעה • תיעוד מרהיב
דודי משי בסינגל חדש וקצבי: דעו את השם

תגובה אחת

סגור לתגובות.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו