הילולת כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים זצ"ל אצל בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א נואם הכבוד: כ"ק האדמו"ר מטאלנא שליט"א • צילום שלוימי טריכטר