במכתב שמתפרסם הבוקר ועליו חתומים מרנן גדולי ישראל שליט"א לקראת ימי בין הזמנים ויציאתם של עשרות אלפי בחורי ישיבה למנוחה, מזהירים "שלא להזמין פוליטיקאים חילוניים לקעמפים המאורגנים לבני הישיבות בימי בין הזמנים". הפרטים המלאים

לקראת ימי בין הזמנים ויציאתם של עשרות אלפי בחורי ישיבה למנוחה, ועד הישיבות פרסם מכתב בו הוא קורא "שלא להזמין פוליטיקאים חילוניים לקעמפים המאורגנים לבני הישיבות בימי בין הזמנים". על המכתב חתומים מרנן גדולי ישראל שליט"א.

במכתב מציינים גדולי ישראל: "ועתה כאשר מגיעים ימי בין הזמנים שנועדו ויוחדו מקדמת דנא ליתן רווח בין פרשה לפרשה, יש לעורר התלמידים לשמור אורחותיהם ולקדש ש"ש בכל הליכותיהם ויהא ש"ש מתאהב על ידם, וכשם שת"ח ניכרים בחכמתם ובדעותיהם כן מוטלת עליהם החובה להיות ניכרים בדיבורם ומצוינים בלבושם".

"כן יש לעורר כי אין להימצא באירועים או אסיפות או במקומות ובדרכים שאינם מתאימים לרוחם של יראי ה' ובן הישיבה, ויש בכך משום חילול ה', וכן מהשתתפות והליכה לטיולים שאינם מפוקחים שיש בזה משום פיקוח נפש".

"גם בעניין הקעמפים המאורגנים לבני הישיבות, ח"ו מלהביא לדבר בפני התלמידים אנשים שאינם ממחנה היראים והחרדים לדבר ה', לא במילי דעלמא ולא בענייני דעות ופוליטיקה".

בסיום המכתב מציינים כי "בחורים היוצאים לנופש שלא במסגרת ישיבתית יעשו כן במסגרת המשפחה, והנסיון מלמד שלדאבוננו אלו שלא נהגו כן ויצאו שלא באופן הנ"ל נגרם מכך קלקול גדול רח"ל".