ביום עיון של כל מנהלי המוסדות הקדושים דחסידי בעלזא מכל רחבי הארץ הביעו כבוד ויקר לעסקנים החשובים הנושאים בעול מלאכת הקודש: מנהל גשמי של מוסד תורני - הוא גם בעל תפקיד רוחני!

השבוע, נערך בירושלים יום עיון מיוחד במינו של כשישים מנהלי מוסדות התורה והחינוך של חסידות בעלזא, העומדים תחת נשיאותו הרמה של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, ומייצגים אלפי תלמידים ותלמידות כ"י ומאוגדים יחד תחת "מרכז מוסדות בעלזא" בארץ ישראל.

במהלך היום הגדוש והעמוס במושבי מיוחדים – שנשאו את הכותרת "ותשועה ברוב יועץ" – הביעו כל הדוברים בשם הורי התלמידים – הוקרה והערכה עמוקה לעסקנים מסורים ונאמנים, הנושאים בעול כלכלי כבד של ניהול המוסדות מידי חודש בחודשו, אשר במעשיהם המסורים הם שותפים נאמנים להצלחת עולם התורה ולפיתוח מוסדות החינוך של חסידות בעלזא בכל רחבי הארץ, בהם לומדים למעלה מרבבת תלמידים בליעה"ר.

יום העיון המיוחד נערך ביוזמת ארגון הגג של כל עשרות המוסדות בארץ הקודש – מרכז מוסדות בעלזא וע"י העומד בראשם המנכ"ל הנמרץ הרב הרשל פרקש, שבחרו להעמיד במרכז הכינוס יקר הערך את תועלת המוסדות בדגש של הודיה על העבר ותכונה ובקשה על העתיד. מנהלי המוסדות כולם, הודו להם על עמידתם האיתנה במשך כל ימות השנה לתת גיבוי מלא ועזרה ולהזרים במשך כל ימות השנה, מאות אלפי שקלים, תקציב החזקת המוסדות, המגיע בשנה לסכום עתק של למעלה מ 25 מיליון שקלים.

בדברי ברכה שנשא הרה"ג רבי לייביש קרניאול שליט"א מראשי כולל עיון דחסידי בעלזא וראש כולל בישיבה גבוהה "ברכת אהרן", הוא שיבח נרגשות את תפקידם של המנהלים והביא ראיות ברורות לכך כי בשונה מכל מנהל של כל מפעל אחר, הרי מי שמנהל מפעל של תורה, הרי הוא עושה שליחות הקב"ה של חינוך ילדים בדרך התורה לקיים את הבטחתו של הקב"ה "כי לא תישכח מפי זרעו" וממילא חלקו הוא רב ועצום בזכות התורה, ותפקידו בפנימיות לא שונה בהרבה מתפקיד המנהל הרוחני, ושניהם גם יחד עושים ומקיימים את עולם התורה בשותפות כבירה ובזכות עצומה.

במספר דיונים שנערכו לאורך יום העיון, עלו על שולחנם של המנהלים נושאים כבדי משקל, הנוגעים גם לתפקוד של המוסדות ולתקצובם בסנכרון וביחס אל השלטונות, וכן תכנון נאות לקראת השנים הבאות עלינו לטובה כאשר צריך לתת את הדעת על הגידול המבורך של מאות התלמידים המגיעים מידי שנה מכל רחבי העולם ללמוד בישיבות הגדולות דחסידי בעלזא בארץ.

בנוסף נערכו מושבים ייעודיים בהשתתפות שורת אנשי מקצוע בתחומם, אשר היטיבו למסור למנהלים טיפים והדרכות רבות למנהלי המוסדות, והעניקו להם כלים חשובים לניהול המוסד ביתר הצלחה, בדגש על הוספת משאבים כלכליים רבי עוצמה למוסדות וניהול פיננסי נכון.

בסיום הכנס קיבל כל אחד מהמנהלים שי מיוחד ויקר-ערך אשר הוענק להם מאת כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א אשר שלח להם מתנת הוקרה זו, בהערכה עצומה על פעלם וגודל השקעתם במשך כל ימות השנה, בשליחות נאמנה ובמסירות רבה.

בתחושת לכידות ואחדות השורות, התפזרו המנהלים הנכבדים לבתיהם, כשהם טעונים בכוחות רוח ונפש להמשיך ולהוסיף חיל בעבודת הקודש המסורה אותה הם מבצעים דבר יום ביומו במסירות ונאמנות ובהתמודדות למעלה מדרך הטבע בכדי לגדל ולחנך בסייעתא דשמיא את דור העתיד לתפארת ולשם.