צלם JDN שוקי לרר עלה בשבוע שעבר לירושלים עיר הקודש ולחזר עם גלריה מרהיבה וכואבת מהעיר העתיקה הממתינה לביאת משיח צדקנו במהרה • מהר הזיתים, חומות העיר, שחרית בכותל, תיקון חצות, שאר האשפות החורבה וקבר דוד