צילום: משה מרקוביץ - ברסלב live

לקראת תשעה באב התאספו יחד תלמידי תלמוד תורה ברסלב בירושלים בהיכל בית הכנסת דחסידי ברסלב – 'השוהל' בשכ' מאה שערים שם דיבר בפניהם הר"ר ישעיה גוטפרב שליט"א מדמויות ההוד של ירושלים, ועורר אותם על צער גלות השכינה.

לאחמ"כ התיישבו יחד על הרצפה ואמרו את תיקון חצות יחד מתוך השתפכות הנפש, והכרה אמיתית בחורבן בית אלוקינו.

יהי"ר שבזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן יבנה בית המקדש ונעלה לציון ברננה במהרה בימינו, אכי"ר.