יומא דהילולא קדישא השבעים ושמונה של אדמו''ר הרה''ק רבי יצחק מסקווירא (השני) זצוק"ל אצל נכדו ומ''מ כ''ק האדמו''ר מסקווירא שליט''א מב''פ.