גלריה מאמירת הקינות בבית מדרשו של הגרש"א שטרן שליט"א רב מערב ב"ב • צילום: JDN