נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: 60% מהגופים הציבוריים עמדו ביעד ההעסקה של ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשנת 2018. החוק נועד לסייע בקידום העסקה של אנשים עם מוגבלות אשר נתקלים לא אחת בחסמים ובקושי להשתלב בעבודה

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מפרסמת היום (שני) נתונים חדשים ומעודכנים אודות ייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים. מהנתונים עולה כי מבין 316 גופים ציבוריים גדולים שנבדקו, 60% עומדים ביעד העסקה של 5% ומעלה, 22% עומדים ביעד רמה בינונית (3.5%-5%), 15% עומדים ברמה נמוכה (2-3.5%), ו-3% לא עומדים ביעד כלל.

בקרב הרשויות המקומיות, המהוות כשני שלישים מרשימת הגופים הציבוריים הגדולים (218 רשויות) נמצא כי 62% עומדות ביעד הייצוג ההולם, 23% עומדות ברמה בינונית, ו-15% עומדות ברמה נמוכה או כלל לא עומדות ביעד. הנתונים הופקו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כחלק מתהליך יישומו של תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הקובע כי גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות, מחויבים לפעול להעסקה של לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית כהגדרתה בחוק.

החוק נועד לסייע בקידום העסקה של אנשים עם מוגבלות אשר נתקלים לא אחת בחסמים ובקושי להשתלב בשוק העבודה, ולפתוח עבורם את דלתות המעסיקים הגדולים. על פי החוק, מעסיקים נדרשים לבצע שורה של פעולות לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיהם וביניהם למנות ממונה תעסוקה שיהיה אמון על הנושא.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקנה לנציבות סמכויות פיקוח ואכיפה, ומכוחן פועלת הנציבות כלפי הגופים שלא עמדו בחובותיהם על-פי החוק. בשנה החולפת הוציאה הנציבות מכתבי התראה ל-53 גופים שלא עמדו ביעד הייצוג ההולם ולא פעלו למלא חובותיהם למינוי ממונה תעסוקה ולהכנת תכנית לקידום העסקתם של אנשים עם מוגבלות. חלק מהגופים להם הוצאו מכתבי התראה מילאו את חובותיהם לאחר מכן, ואילו ל –35 גופים שלא מילאו את ההנחיות הוצא צו שהפרתו יכולה להוביל להליך פלילי.

על פי בדיקה שערכה הנציבות, בקרב גופים רבים בהם ננקטו פעולות לעמידה בחוק כגון מינוי ממונה וקביעת תכנית פעולה חל שיפור במדדי הייצוג. ב-23 מהגופים הציבוריים שנמדדו (7%) השתפרו מאז פרסום הנתונים הקודם ברמת העמידה ביעד.

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "הנתונים אודות מצב הייצוג ההולם בגופים ציבוריים משקפים את המצב כפי שאנו רואים גם בשטח בפעילותנו אל מול הגופים הציבוריים. בקרב חלק מהגופים ישנה עשייה יפה, מאמצים לשילוב אנשים עם מוגבלות ועליה במספר המועסקים, ואילו בקרב חלקם עדיין לא נעשות פעולות מספקות להעסקת אנשים עם מוגבלות ומכאן שנתוני הייצוג ההולם עדיין נמוכים מאד. אנו נמשיך לפעול עם כל השותפים לעשייה כדי להביא לכך שכל אדם עם מוגבלות על פי רצונו וכישוריו יוכל להשתתף באופן שוויוני בשוק העבודה – הן בתהליכי קליטה לעבודה, הן בפיטורין ולאורך תהליך פיתוח הקריירה. הנציבות תמשיך לפעול כדי למגר תופעות של הפליה ופערים בין אנשים עם מוגבלות ובאמצעות כל הכלים שברשותה".