תשעה באב תשע"ט אצל כ"ק גאב"ד קאשוי שליט"א יחד עם תלמידי הישיבות במחנה ברכת שמים קאשוי עלענוויל יצ"ו