לבית מרן שר התורה הובאו היום חגבים הידועים ברוב קהילות ישראל כבעל חיים שאין מסורת של אכילתו. לאחר עיון בזוחלים פסק מרן שליט"א כי מדובר בבעל חיים כשר. צילום: שוקי לרר