חברה, דחוף משטרה, "שופטים, אל תרשו להם", זה לא יכול להיות שבמדינת ישראל יקרה כזה דבר, "שדולת הנשיזם" איך אתם שותקים, עוד מעט והחרדים יעשו הקפות שניות לגברים בלבד, ואחרי זה גם עצרות תפילה בהפרדה, עד שנגיע למצב, שרק גברים יהיו מורים בית הספר לילדים, וזה כבר גם נוגד לחופש העיסוק