מבחן פומבי וחלוקת פרסים בראשות מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א לתלמידי הת"ת קרית ויזניץ בני ברק • צילום : דוד זר