כשהיה בגיל שמונה פגש לראשונה את ר' שלמה קרליבך ובמשך השנים הפך לתלמידו. לפני עשר שנים יצא לדרך בהופעותיו בארץ ובעולם ולקח על עצמו את המוטו והמשך משימת החיים של ר‘ שלמה "להביא לאחדות בעם ישראל על ידי שירה ניגון וסיפור"

כשהיה בגיל שמונה באירלנד, פגש לראשונה את ר' שלמה קרליבך “הרבי המרקד". לאחר שעלה לארץ התחיל ללכת להופעותיו השונות, קבוצות הלימוד של ר' שלמה ובילה שבתות רבות במחיצתו גם במושב מבוא מודיעין “הישוב של קרליבך” ובמשך השנים הפך לתלמיד של ר’ שלמה.

בקיאותו בשיריו, ניגוניו וסיפוריו רחבה להפליא ולפני עשר שנים יצא לדרך בהופעותיו בארץ ובעולם ולקח על עצמו את המוטו והמשך משימת החיים של ר‘ שלמה “להביא לאחדות בעם ישראל על ידי שירה ניגון וסיפור”.

"לכה דודי” מתוך התפילה של קבלת השבת, לחן ועיבוד מוסיקלי – בנימין שטיינברג, מילים – שלמה אלקבץ זצ"ל.