הערב: שמחת הווארט לנכד כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא, החתן הרב חיים מאיר רוקח בן לבנו הרה"צ אהרן מרדכי רוקח, חתן כ"ק גאב"ד מאקאווא. הכלה נכדת כ"ק האדמו"ר ממעליץ, בת לבנו הרה"צ שלום מוסקוביץ שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מדעעש

מעמד הלחיים יתקיים בעז"ה במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א. מחר בערב בעז"ה יתקיים מעמד הלחיים בהיכל בית המדרש של הסבא כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א ברובע ח' אשדוד.

שמחת האירוסין תיערך בעז"ה ביום ה' כ"א מנ"א לאחר עריכת השוה"ט של מרן האדמו"ר מבעלזא לכבוד הילולת כ"ק מרן האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע.

תמונה ראשית: מימין אבי הכלה הרה"צ שלום מאסקאוויטש שליט"א. כ"ק האדמו"ר מדעעש שליט"א. כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א. כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א.