יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיע לביקור וסיור בעיר עמנואל בראשות ראש המועצה אליהו גפני. "עמנואל המתחדשת ומתאכלסת בקצב מדהים, ומוסיפה הדר על הדרה ועומק על רוחניותה, הופכת להיות מ'פינת יקרת' לעיר ואם בישראל"

בפתח העיר אשר על רכסי בראשית של השומרון, קידם את פני האורח, ראש מועצת עמנואל אליהו גפני (מאגודת ישראל, אחיינו של יו"ר דגל התורה). הוא סקר את הפריצה לגובה של עמנואל ואת התוכניות הדרמטיות להכפלת העיר בעזרת ה' ולהפיכתה למחוז חפץ של מאות משפחות, כבר בתקופה הקרובה.

משה גפני נכנס לביקור בדירה חדשה בשלב א' בפרויקט 'הדר עמנואל', ויצא מלא התרשמות מההרחבה, רמת הבינוי והאבזור, והמלה האחרונה של פיתוח סביבתי.

אחרי כן טיפסו ועלו אל נקודת תצפית, ממנה ניתן לראות את העיר מ"מעוף הציפור" ולהתרשם מקרוב על התפתחות העיר בכלל הפרויקטים החדשים. המראה מפעים ומדהים: בניה חדשנית ונרחבת, נטיעת ובינוי גנים חדשים, והכל על רקע נוף בראשית מדהים.

ביקור תורני התקיים בכולל חניכי הישיבות, שם נשא האורח דברי תורה.

לסיכומו של הביקור, התקיימה בלשכת ראש המועצה, עם צוותות עיריית עמנואל וועדת הכספים, ישיבה מקצועית לקידום העיר עמנואל.

יו"ר ועדת הכספים שיבח את פעילותו של ראש המועצה וציין את התפעלותו מהעיר היפה, "המקום יפה הן מבחינה גשמית והן ובעיקר מבחינה רוחנית. היום, עם האיכלוסים החדשים הקיימים ושיהיו בקרוב, זו תהיה עיר ואם בישראל".