אמירת הקינות בבית מדרשו של כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א מירושלים, שם התפלל גם כ"ק האדמו"ר מליטשיק שליט"א