בטקס צנוע ורב רושם נחנכו המשרדים החדשים של ארגון 'אהבת חסד' דחסידי בעלזא בחיפה ובצפון. במעמד השתתפו הגה"צ רבי אברהם דירנפלד שליט"א חבר בד"צ קהל מחזיקי הדת ודומ"צ דחסידי בעלזא בית שמש ותל אביב וראש ישיבת 'ברכת אהרן' מרבני הארגון. כן השתתפו הרה"ג אברהם שמואל צבי רוקח שליט"א נכד כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, לצד רבני ועסקני הקהילה שבאו לברך ולהוקיר את הפעילות העניפה של הארגון בראשות מנהל הסניף הרה"ח שמעון גוטמן שליט"א הידוע בעיר ובאיזור כפועל ללא ליאות בכל סוגי האפשריות לרווחת ולתועלת מאות המשפחות. ...

בטקס צנוע ורב רושם נחנכו המשרדים החדשים של ארגון 'אהבת חסד' דחסידי בעלזא בחיפה ובצפון. במעמד השתתפו הגה"צ רבי אברהם דירנפלד שליט"א חבר בד"צ קהל מחזיקי הדת ודומ"צ דחסידי בעלזא בית שמש ותל אביב וראש ישיבת 'ברכת אהרן' מרבני הארגון. כן השתתפו הרה"ג אברהם שמואל צבי רוקח שליט"א נכד כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, לצד רבני ועסקני הקהילה שבאו לברך ולהוקיר את הפעילות העניפה של הארגון בראשות מנהל הסניף הרה"ח שמעון גוטמן שליט"א הידוע בעיר ובאיזור כפועל ללא ליאות בכל סוגי האפשריות לרווחת ולתועלת מאות המשפחות.