כמסורת רבת שנים, נערך השבוע יום העיון השנתי של 'איגוד הסמינרים', במסגרתו התכנסו כמאה מנהלי סמינרים 'בית יעקב' מכל רחבי הארץ, במטרה לעסוק באתגרי הזמן והשעה, שנערך ביוזמת 'איגוד מנהלי הסמינרים בית יעקב בא"י • צילום: שוקי לרר

אל הכינוס באו כמאה מנהלי סמינרים חברי איגוד הסמינרים, המייצגים עשרות אלפי תלמידות כ"י, הלומדות במוסדות הסמינרים בכל רחבי הארץ. את הכינוס הנחה הרב יצחק אוסטרליץ שליט"א, מנכ"ל איגוד הסמינרים, שהביע את שמחת כלל המנהלים בהתכנס כולם יחד לדון שוב באתגרי השעה המונחים לפתחם, ולטכס עצה בכדי לעמוד על משמר החינוך.

את יום העיון פתח הרב זאב וולף שליט"א, מנהל סמינר הרב וולף בבני ברק ויו"ר איגוד הסמינרים. והקריא את מכתבם של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ליום העיון.

הרב מנחם גרינבוים שליט"א, מנהל סמינר ויז'ניץ בבני ברק, העלה את זכרם של מנהל רשת סמינרי "בית מלכה" בעלזא הרב אברהם יהודה פיינר ז"ל ושל מנהל סמינר שצ'רנסקי ומכון בית יעקב למורות הרב בנימין שצ'רנסקי ז"ל, שנכחו לאורך השנים בכינוסי האיגוד.

לאחר מכן נשא דברים הגה"ח רבי אהרן טויסיג שליט"א, מנהל רוחני בישיבת אלכסנדר. לאחריו נשא דברים הגאון רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א, ראש ישיבת יד אהרן, בדבריהם עמדו על גודל מעלת החינוך למידות טובות ודרך ארץ.

לאחר מכן ענו הגאונים הרב אהרן טויסיג והרב אייכנשטיין שליט"א לשאלות מנהלים בענייני חינוך, שהועברו אליהם בהנחיית הרב ישראל ארנטרוי שליט"א, מנהל סמינר "לדעת חכמה" אלעד. המושב הסתיים בפאנל נרחב של התמודדויות בנושא דרך ארץ, בו השתתפו מנהל סמינר "בית בינה" הרב משה איינהורן, מנהל סמינר "גור" בערד הרב אריה רוטנברג, והרב אריה רוב מנהל סמינר "מעלות בית יעקב".

בפתיחת מושב הצהרים, ניתנה תעודת הוקרה מטעם איגוד הסמינרים ליו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, נוכח פועלו הרב למען הסמינרים ודאגתו התמידית לעזרתם ותקצובם, במושב השתתפו שלוחא דרבנן, נציגי 'יהדות התורה' העומדים בכל ימות השנה לימין הסמינרים, ה"ה סגן שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן, יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, וח"כ הרב ישראל אייכלר. חברי הכנסת הביעו בדבריהם הערכה רבה לציבור מנהלי הסמינרים העומדים בעוז ובגאון על משמר החינוך. הם ציינו כי זו עבודה שלא הופכת קלה יותר עם השנים, אולם שלוחי הציבור בכנסת ובממשלה פועלים כל העת על מנת להקל על מנהלי הסמינרים ולסייעם, והציעו מגוון דרכי התמודדות מול הקשיים הבירוקרטיים הניצבים על סדר יומם של מנהלי הסמינרים.

ח"כ הרב ישראל אייכלר הקריא את מכתבו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א למשתתפי יום העיון.

יום העיון הסתיים במושב מרומם שעסק בדברו ועקרונותיו של בית דין "משמר התורה", אשר הוסמך לקבוע את גדרי הצניעות וחשיבות העניין בנושא. רבה של רכסים הגרי"מ זוננפלד שליט"א והגאון רבי יהושע פינק שליט"א, דומ"ץ דחסידי בעלזא ומנהל רוחני ברשת "בית מלכה" בעלזא וחבר הנהלת איגוד הסמינרים, עוררו בדבריהם על חשיבות הנושא.

עם סיום יום העיון, הביעו המנהלים תודה והוקרה רבתי ל'איגוד מנהלי הסמינרים' ולמנכ"ל הרב יצחק אוסטרליץ, שטרח ללא לאות בארגון יום העיון על הצד הטוב ביותר בכל התחומים, מתוך מטרה להעניק למנהלים יום עיון ייחודי, גדוש תוכן ומעשיר, המחזק את דרכה של "בית יעקב" ושמירת צביונו.

מכתבי קודש ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ליום העיון