הדרך היחידה לעצירת ההפליה וההתנשאות בסמינרים היא עצירת תקציבים והקצאות לסמינר שעושה הפליה