רבי חיים אריכות ימים ושנים אמן גאולה.שלמה לעם ישראל.שבת עיקר קיומנו