שר התחבורה הודיע כי הוא שוקל לקדם חקיקה נגד התחבורה הציבורית בשבת ברמת גן • סמוטריץ': "שמירת הסטטוס-קוו בנושא השבת חיונית לשמירת זהותה היהודית של המדינה" • שאמה הכהן: "נלחם למנוע את חקיקה הקיצונית הזו"

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (חמישי) כי הוא שוקל לקדם חקיקה נגד התחבורה הציבורית בשבת ברמת גן. הדברים נאמרו בתגובה לעתירת רבנים לבית המשפט המחוזי נגד קווי התחבורה הציבורית שמפעילה עיריית רמת גן.

במשרד התחבורה מסבירים כי השאלה המשפטית המתעוררת בתיק היא כיצד יש לסווג את שירותי ההסעות שמפעילה עיריית רמת גן. האם מדובר ב"קו שירות" הדורש רישיון קו, והפעלתו ללא רישיון זה מהווה עבירה פלילית כפי שטענו העותרים, או שמא מדובר ב"הסעה מיוחדת" שהפעלתה דורשת רישיון פרטי. בהודעה שיצא היום ממשרד התחבורה נמסר שעמדת משרד התחבורה היא כי בהתאם למצב הנורמטיבי הקיים כיום, לשון הדין ברורה ולפיה קו שירות הוא כזה בו כל נוסע משלם בעד נסיעתו בנפרד. תנאי זה אינו מתקיים בענייננו ולפיכך לא ניתן לסווג את שירות ההסעות אותו מפעילה עיריית רמת גן כ"קו שירות".

עם זאת, מוסיפים במשרד התחבורה כי ספק אם נצפתה הסיטואציה הנוכחית שבה הסעה מאורגנת וממומנת על ידי רשות מקומית, שעוברת במסלול מוגדר מראש עבור קהל בלתי מסוים, פועלת בשבת. בנסיבות אלו, הודיע השר כי בכוונתו להנחות את הגורמים במשרדו לקיים בחינה של הוראות הדין, על רקע התכליות העומדות ביסודן. במידת הצורך, המשיבים ייבחנו את הצורך בעדכונה של האסדרה החלה ביחס לסיטואציה הנדונה.

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' מסר כי "המדיניות החדשה של ראש עיריית רמת גן בהפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת זו הפרה בוטה של הסטטוס קוו". לדיברי השר: "אין לי ספק שפעולה זו היא בניגוד גמור לתכלית החוק ולכוונת המחוקק בעת חקיקת החוק. עם זאת, כמי שבאופן עקבי מצדד בגישה שמרנית שתומך בהיצמדות ללשון החוק ולא ללולינית משפטית המפרשת חוקים כחומר ביד היוצר, הנחיתי את גורמי המקצוע במשרדי לבחון אם אכן יש פער בין לשון החוק והתכלית העומדת בבסיסו. במידה וכן יימצא פער שכזה ייבחנו שינויים שיכללו מצבים כמו זה שלפנינו והכללתם בחוק".

סמוטריץ' הוסיף: "אין לי אלא להצר על רמיסת כבוד השבת ועל חילול הערכים שהם בסיס קיומינו כעם והם הם הקושן לזכותינו על הארץ הזאת. אני קורא לראש עיריית רמת גן, אל תפגע בקדושת השבת. אל תנצל את תקופת הבחירות, שבה הכנסת והממשלה מנועים מלפעול, לפריצת הסטטוס-קוו וליצירת פילוג בעם". עוד אמר כי "שמירת הסטטוס-קוו בנושא השבת חיונית לשמירת זהותה היהודית של המדינה, למניעת הפגיעה בשבת הציבורית ולשמירה על אחדותה של החברה הישראלית."

מעיריית רמת גן נמסר כי בתגובת המדינה לעתירה נכתב כי היא למעשה מאמצת את טענותיהם המשפטיות לגופו של עניין. המדינה טוענת שההסעות חוקיות, וטענות העותרים נגדן אינן מתיישבות עם הדין. לדברי העירייה, הניתוח המשפטי שהמדינה עורכת זהה במהותו לזה שהם ערכו בתגובתם, והטיעונים שלה דומים. בהתאם לכך, העתירה נדחתה משום שהנוסע הבודד איננו נדרש לשלם בעבור נסיעתו ולכן אין לראות בכך כ"קו שירות".

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, מסר בתגובה: "שר התחבורה יכול להיות בטוח ששלטון החוק ברמת גן הוא מעל ולפני הכל – ונכבד כל שינוי בחוק, אך לפני כן נלחם בכל כוחנו למנוע את חקיקה הקיצונית הזו שיותר ממריחה חקיקת מדינת הלכה". עוד הוסיף שאמה הכהן כי "בשבועיים האחרונים 'הסבבוס' (האוטובוסים הפועלים בשבת. י.א.) הוביל כמעט 3,000 נוסעים מחייכים כולל נכים על כיסאות גלגלים, כולל אנשים ללא שקל בכיסם, כולל אנשים לביקור קרוביהם בבית החולים שיבא בבטיחות מלאה, ביעילות מרבית ובמינימום זיהום סביבתי ואת כל הצדק החברתי והתחבורתי הזה והסיפוק האדיר על פני כולם לא ניתן להפסיק".