שאמה שם שמזכיר שמאן בודהיסטי שחי באיזה מנזר כורע ומשתחווה לאיזה בודהה