געוואלדיג!
איזו ענווה והנהגה פשטנית! רואים על התמונות בחוש את ההתבטלות הנוראה של הבישטינער כלפי מחותנו הצעיר הזוטשקע אמסענער. מוירעדיג! התפעלתי.