יפה מאוד חזק וברוך ר' יוסף חיים מתגעגעים לעוד מאמרים יגדיל תורה ויאדיר ברדודה