סגן השר הרב פרוש בישיבת בין הזמנים בבעלזא: שכל חסיד יידע שהצד הנגדי מתלוצץ מחתימת מרן זצוק"ל על החובה להצביע. לפני כחצי שנה הצביעו כרבע מיליון, כי כך ציוו עלינו גדולי הדור, וכשנערכים להיאבק על עקרונות היהדות באים בדברי ליצנות

סגן שר החינוך מאיר פרוש השתתף אמש בסימפוזיון בישיבת בין הזמנים של חסידי בעלזא באשדוד, ועמד בפני הבחורים על החשיבות הגדולה שיש לצאת ולהצביע ובכך לתת את הכוח לנציגות של יהדות התורה להמשיך לעשות ולפעול עבור היהדות החרדית.
בדבריו פתח ואמר, "ישנה משמעות גדולה לנציגות חזקה בכנסת שתמשיך לדאוג לכל צרכי היהדות החרדית, נציגות שתמשיך לדאוג שכל בחור ישיבה שרוצה לשבת וללמוד יקבל את הדיחוי משלטונות הצבא, ויוכל להמשיך וללמוד בשקט ובבטחה, הנציגות החרדית תמשיך לעשות הכול כדי שיהיו תקציבים לתלמודי התורה, ישיבות, בתי הספר לבנות, ובכלל לצרכיו של הציבור החרדי, אך צריך להבין שזה לא נהייה ביום אחד, ואנחנו חייבים נציגות גדולה וחזקה שיפעלו וידאגו בכדי שזה ייקרה".

בדבריו התייחס פרוש לפרסומים נלוזים אודות ההוראה להשתתפות בבחירות, "אני מדבר אליכם כחסידים של הרבי שליט"א, ואתם יודעים מה המשמעות להיות חסידים, אנחנו לא שואלים שאלות כשהרבי אומר, ומחליט משהו, אין שאלות, וכאשר אומרים לנו להצביע, כולם, כל חסיד בעלזא עושה את זה, עם האמונה ועם המסורת שיש להם, מאז שחסידות בעלזא עלתה לכאן, לארץ, אחרי השואה והצלת כ"ק מרן זצוק"ל, הם תמיד השתתפו בבחירות".

"אני יודע שאני לא יכול ואני לא מעוניין לשכנע את מי שהוא חבר בעדה החרדית, גם את חסידי סאטמר אני לא רוצה לשכנע, אבל מדוע לעשות צחוק מאיתנו, מי שקורא את הספרים שהמשב"ק הרה"ח ר' יצחק לנדא כתב על מרן המהר"א מבעלזא זצוק"ל שאנחנו מתקרבים ליום היארצייט שלו, שיחול עוד שבוע מהיום, רואה שמדובר במלאך אלוקים, באדם שמיימי, והוא זה שחתם על כרוז ששם כתוב, "חובה קדושה מוטלת על כל איש אשר יראת ה' בלבבו לצאת ולעשות הכל כדי להצביע".

הצד הנגדי היה יכול להסתפק בלומר, הרב שלי, הבית דין שלי, אמר לא להצביע, אבל למה הוא נגרר לעשות עלבון, לבזות את גדולי ישראל. אני אקריא לכם מה שהצד הנגדי כותב, (בתרגום מאידיש), "אנחנו מבררים את הדעת תורה של צדיקי הדור הקודם, שלא הסכימו שיעשו שימוש בשמם למה שקרוי כביכול 'החוב קדוש', – אזוי גערופענעם "חוב קדוש", אתם מבינים מה הם כתבו, מרן המהר"א זצוק"ל, חותם 'חוב קדוש', והם כותבים " למה שקרוי כביכול", החתימה הראשונה על הכרוז היא של מרן המהר"א מבעלזא זצוק"ל, הוא כותב "חוב קדוש" והם, הצד שכנגד כותב "למה שקרוי כביכול החוב קדוש".

תשמעו עוד ציטטה באותו עמוד שהצד הנגדי הוציא, הם כותבים שאנחנו מנסים למרוח את גדולי ישראל עם ה- "חוב קדוש המלוכלך". ריבונו של עולם, כל חסיד של רבי, לא רק חסיד בעלזא, צריך לדעת שהצד הנגדי מתלוצץ על החתימות שנחתמו בידיים קדושות על 'חובה להצביע'. כל אבא צריך לשמור על הילדים שלו שהליצנות ודברי הרעל האלה לא ייכנסו לבית שלו, אני רוצה להזכיר שעל הכרוז בשנת תשט"ו חתמו האדמו"ר מגור, אדמו"רי ויז'ניץ, אדמו"רי סדיגורא, סלונים, ביאלא, נדבורנה, טשורטקוט והגאונים מטשעבין, לוצק, בראשוב, מיר, חברון, לומז'ה, טורדא, קול תורה ועוד".

ציטטה נוספת של הצד הנגדי, ואני מקריא, "מי זה בכלל אותו אחד שהמציא את הקול קורא", אתם מבינים, אני מחזיק כאן ביד צילום של קול קורא שמרן המהר"א זצוק"ל חתם עליו, האם נראה לכם שהחתימה הקדושה הייתה על נוסח שמישהו המציא.?, בושה למי שכותב כך על קדושי עליון".

את דבריו סיים פרוש, "אנחנו חייבים שתהיה נציגות גדולה וחזקה ליהדות התורה, בכדי שיהיו לעזר עבור הציבור החרדי על כל הנדרש, ועל כן, כל אחד צריך לקיים את 'החוב קדוש' ולצאת ולהצביע ג".