בעיר אלעד נערך השבוע מעמד פתיחת ישיבות בין הזמנים וחלוקת מלגות ע"י איגוד בני הישבות הספרדיות בעיר בהשתדלות מ''מ וסגר"ע הרב יהודה בוטבול במקום נשאו דברים הגרמ"י שניידר שליט"א החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל הגרש"ז רווח נשיא האיגוד ומ''מ ראש העיר הרב יהודה בוטבול ובהשתתפות מאות בני הישיבות