רבה של ירושלים הראשון לציון הגרש"מ עמאר שליט"א יצא בשבוע שעבר למסע של חיזוק בקהילות היהודיות בארה"ב למשך כשבועיים • במהלך המסע פקד הראשון לציון את מוסדות התורה ובתי המדרשות במקום בשיחות חיזוק ושיעורים בהלכה.
הראשון לציון הגרש"מ עמאר רבה של ירושלים יצא בשבוע שעבר למסע של חיזוק בקהילות היהודיות בארה"ב למשך כשבועיים. במהלך המסע פקד הראשון לציון את מוסדות התורה ובתי המדרשות במקום בשיחות חיזוק ושיעורים בהלכה.
לבקשת ראשי הקהילה הראש"ל נשא עשרות דרשות בקהילה היהודית בארה"ב. כמו"כ סידר הראש"ל חופה וקידושין אצל אחד מראשי הקהילה.
בערב שבת פקד הגרש"מ את ציונו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל ונשא תפילה על כלל ישראל יחד עם הציבור הגדול שבא לקבלו עם תחילת מסעו אשר גורם להתרגשות רבה במקום.