התלמידים המצטיינים מישיבת 'צמח צדיק' ויז'ניץ באשדוד עלו למבחן אצל הגר"ח קנייבסקי שליט"א יחד עם המג"ש הרה"ג רבי חיים מאיר כ"ץ שליט"א • צילום: שוקי לרר