כ"ק האדמו"ר מקרלין סטולין שליט"א ביקר באוסטרליה שם נועד יחד עם הרב שלמה קאהן שליט״א גאב״ד עדת ישראל במעלבורן - אוסטרליה