שמחת הבר-מצווה לנכד הרה"צ גאב"ד יבניאל שליט"א בן לבנו הרה"צ מזלאטשוב שליט"א • צילום: מ. בלוי