עוד לא נראה כבושם הזה: 'הטבילה בהלכה ובאגדה'

האוגר בתוכו לקט נפלא מדברי הפוסקים - בעניני טהרת מקוה - שהוא עבודת יצירה ענקית ומופלאה בהקיפה ובטיבה, הלכות אקטואליות הכתובות באופן מרתק ומעניין, ומשוזר בספרי מוסר וחסידות, והכל בלשון צחה ובהירה השווה לכל נפש,

 • הריני ממנה לשליח את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א להעביר עבורי את המתנות לאביונים

  תוכן מקודם

 • המכתב שנשלח ממחלקת לב: "לילדים שלי אין אפילו תחפושת"

  תוכן מקודם

 • מתנות לאביונים לקופת העיר, בפועל במזומן, בו ביום

  תוכן מקודם

 • ניתוח לב פתוח: אם לילד חרדי בן 10 מבקשת עזרה

  תוכן מקודם

בימים אלו התבשרנו בהגלות אור יקרות בהופעת הספר החדש "הטבילה בהלכה ובאגדה" – הלכות והליכות לטובלים במקוה – אוצר בלום מיוחד במינו, ואף שהפתגם עוד לא נראה כבושם הזה כבר הפך לנדוש, עם זאת ראוי ספר זה להערכה מיוחדת, כי אכן כל מעיין יראה שספר זה חידוש הוא גם בתקופה זו של "עשות ספרים אין קץ".

קרא עוד:

[postim]

ב"ה אכשר דרא וזוכים אנו לספרים רבים יקרים וחשובים בכל מקצועות התורה אשר חדשים לבקרים מופיעים ויוצאים לאור אם בהלכה אם בעיון ואם באגדה או דרוש או מוסר, כאן הופיע ספר מיוחד במינו, האוגר בתוכו לקט נפלא מדברי הפוסקים – בעניני טהרת מקוה – שהוא עבודת יצירה ענקית ומופלאה בהקיפה ובטיבה, הלכות אקטואליות הכתובות באופן מרתק ומעניין, ומשוזר בספרי מוסר וחסידות, והכל בלשון צחה ובהירה השווה לכל נפש, בו ימצא הקורא מענה לכל שאלה וספק בענינים אלו.

מקום הניחו לו להתגדר בו (חולין ז.) למחבר הספר ה"ה הרה"ג ר' משה סופר שליט"א מעיר אנטווערפען יע"א, בן הגאון רבי עקיבא מנחם סופר שליט"א רב דקהלת כתב סופר בבני ברק, ונכד כ"ק אדמו"ר מערלוי שליט"א.

אם בחלק קיצור ההלכות אשר באופן מופלא מצליח הרב המחבר שליט"א לחבר גם יחד מחד גיסא ניסוח הלכות בלשון צחה וברורה וקלה גם לאדם המבקש לידע פרטי הלכה מסויימת בלא שיכנס לעומק הענינים, מאידך גיסא ימצא המעיין מקורות ההלכות המפורטים ועיקרי דעות הפוסקים לעומק ולרוחב ופירוט המושגים הרבים והסברות העומדות מאחורי הדברים.

קובע ברכה לעצמה המדור "ארחות הלכה" שמופיע כמעט בכל עמוד בספר, ומובא מאות הנהגות בקודש ועובדות מגדולי רבותינו וצדיקי הדורות זי"ע, קישור נפלא על ההלכה המופיע בספר. כן מצורף תוכני ענינים מפורטים ונוחים במיוחד, ומפתחות אישים, והכל באותיות יפות ונחמדות למראה.

מקום מיוחד קונה לו בראש הספר הסכמתו וברכתו של כ"ק אדמו"ר מערלוי שליט"א, שסמך ידו על הספר, ובברכת קדשו מופיע ספר זה לאורה.

מעלעול בין דפי הספר ניכרים העמל והיגיעה המרובים של המחבר להגיש לפני הלומדים את כל פרטי ההלכות תוך שימת דגש על הדברים המצויים בחיי היום יום אשר נוגעים הלכה למעשה שהוא נחוץ והכרחי לכל בר ישראל, שכולו הוראות מעשיות.

בפרקים הראשונים של הספר מצטט הרב המחבר, את הטעמים שבהרבה מקומות הקפידו לטבול מדי יום, ומאידך המקומות ששללו זאת, וכן מביא סיפורים רבים על גודל מסירות נפשם של הצדיקים בכל הדורות לטהר ולקדש עצמם, בפרקים הבאים מובא כל הדינים הנוגעים קודם הכניסה למקוה, וכל הדינים השייכים בעת שטובל במקוה ולאחר יציאתו ממנו. בפרקים מלאים וגדושים מבואר רבות חיוב תקנת עזרא ועל מי חל החיוב לטבול בזמנינו. כן מופיע בהרחבה הזמנים המיוחדים שטובלים בהם, אם בערב שב"ק, וכל ההלכות השייכים בטבילת שב"ק וימים טובים, וימי בין המצרים, ובפרק מיוחד במינו מפתיע אותנו המחבר עם "סגולות המקוה" ו"מעלת המקוה".

ומכיון שמצוי ושכיח שא' נמצא במקום שאין לו מקוה, טוב עשה המחבר שליט"א שבירר בכמה פרקים, כל הדינים השייכים למי שאין לו מקוה, אם כשיש לו בריכת מים לטבול בה, או מקלחת מים לשפוך עליו ט' קבין מים, וגם למי שאין לו את שניהם איזה סגולה יעשה.

זכות גדולה נפלה ביד המחבר להגיש לציבור ספר שימושי וחיוני ביותר הפותח בפני הלומד בו שערי הלכה בנושאים כה חשובים, ולא נשאר לנו רק לברך את המחבר שליט"א בברכת הצלחה מרובה, ושזכות זקיניו הק' יעמדו לו, ויראה כל ימי חייו רוב תענוג ונחת אכי"ר.

הטבילה בהלכה ואגדה-page-001

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן